Cursus EHBO bij Sportletsels

Op verzoek organiseren we een cursus EHBO bij sportletsels. Tijdens deze cursus leert u hoe om te gaan met sportletsels die kunnen ontstaan bij trainingen en wedstrijden. Hierbij moet je denken aan verstuiking, kneuzingen, breuken en alle overige letsels die tijdens een sportactiviteit kunnen voorkomen.

De cursus vindt waarschijnlijk plaats op een dinsdagavond en duurt van 19:30 tot 22:30 uur. Voor opgave kan je terecht bij het secretariaat.