Pleisteractie

De jaarlijkse pleisteractie in 2024 vindt plaats van 13 t/m 18 mei.

De opbrengst van deze collecte is volledig bestemd voor de aankoop van verband- en cursusmateriaal voor de eigen vereniging.

Daar de EHBO-vereniging niet mee kan doen aan de gezamenlijke "landelijke goede doelen actie" vindt deze collecte apart plaats.