ANBI

Wij zijn een ANBI !
De Belastingdienst erkent ons als Algemeen Nut Beogende Instelling.

Uw gift mag bij uw belastingaangifte als aftrekpost worden opgevoerd. 

Wij zijn erkentelijk voor iedere gift.

 

Algemene informatie over onze vereniging

Naam: EHBO - Vereniging Liessel

KVK Nr: 40240039

RSIN Nr: 806174675

Voor een overzicht van ons bestuur klikt u op deze link

Beloningsbeleid:
Bestuurders mogen een vergoeding voor gemaakte onkosten ontvangen. Gemaakte onkosten zijn kosten die bestuursleden redelijkerwijs hebben door hun functie bij de instelling.

Voor ons financieel verslag 2023 klikt u op deze link

Voor ons financieel verslag 2022 klikt u op deze link

Voor ons financieel verslag 2021 klikt u op deze link

Voor ons financieel verslag 2020 klikt u op deze link

Voor ons financieel verslag 2019 klikt u op deze link

Voor ons financieel verslag 2018 klikt u op deze link